S2-M6-P

Vážená účastníčka,

Prihlásili ste sa na hodnotenie vnímania pre vašu spoločnosť "Mäkké zručnosti potrebné pre prácu vo virtuálnom call centre" Modul. Tu sú otázky na hodnotenie seba samého. Výsledky sa dozviete len vy a hodnotitelia nášho projektu, ktorí budú všetky vaše informácie a výsledky uchovávať v maximálnej dôvernosti a nikdy ich nebudú poskytovať tretím stranám.

Ďakujeme za vašu účasť!

Projektový tím VirtualCall


1. Vyberte správnu odpoveď:

a) Mäkké zručnosti sa získavajú vzdelávaním na univerzitách
b) Tvrdé zručnosti sú zručnosti ako empatia alebo efektívna komunikácia
c) Mäkké zručnosti nie sú dôležité pre virtuálneho agenta call centra
d) Mäkké zručnosti sú termín, ktorý sa často spája s EQ (Emotional Intelligence Quotient)

2. Ktorá z týchto možností zahŕňa dôležité časti empatie?

a) Výber správnych slov, tónu hlasu a rýchlosti reči
b) Byť orientovaný na kvalitu a proces
c) Byť trpezlivý, flexibilný, starostlivý a otvorený
d) Naliehať a presviedčať

3. Zrkadlová technika je efektívna metóda učenia používaná v kapitole ...........

a) Dobré komunikačné zručnosti
b) Byť empatický
c) Efektívne riešenie problémov
d) Byť orientovaný na proces

4. Ako môžete zlepšiť pozornosť k detailom na pracovisku? Označte nesprávnu odpoveď.

a) Vyhnúť sa multitaskingu
b) Chodiť na prestávky
c) Eliminovať rozptýlenie
d) Pracovať nepretržite 8 hodín

5. Ak chcete dosiahnuť úspešný výsledok presviedčaním, .......

a) Musíte naliehať
b) Je potrebné pozorne počúvať
c) Nemusíte robiť žiadny prieskum, ak poznáte svojho zákazníka predtým, ako mu zavoláte
d) Musíte poskytnúť svoje negatívne skúsenosti s produktom alebo službou, ktorú ponúkate

6. Matica časového manažmentu rozdelená ......

a) Denné aktivity do 2 skupín
b) Každodenné činnosti podľa dôležitosti a závažnosti
c) Ročné ciele do 4 skupín
d) Životné ciele podľa dôležitosti do 4 skupín

7. Ktorá možnosť nie je jedným zo 4 krokov potrebných na riešenie problémov?

a) Očúvať a identifikovať problém
b) Ponúkať alternatívne riešenia
c) Vykonávať a urobiť následné opatrenia
d) Ukončiť hovor

8. Výber správnych slov v komunikácii znamená, že by ste mali používať ....

a) Spúšťacie slová
b) Pasívne slovesá
c) Osobné zámená
d) Urážlivé slová

9. Ako virtuálny agent call centra je potrebné:

a) Byť flexibilný, empatický a hrubý
b) Byť trpezlivý, orientovaný na kvalitu a otvorený
c) Byť tlačený, starostlivý a sebavedomý
d) Byť efektívny, procesne orientovaný a ľahostajný

10. Pri dosahovaní procesne orientovaného prístupu nie je dôležité

a) Analyzovať predchádzajúce hovory a navrhnúť možné zlepšenia
b) Byť disciplinovaný
c) Vytvorte si vlastný pracovný postup, denné limity a počet hovorov
d) Netrénovať svoje komunikačné zručnosti a nevyužiť svoj čas na efektívnejšiu komunikáciu so zákazníkom

Pošlite moje výsledky na údaje nižšie:
názov:
Email: (požadovaný)

Koľko nôh má typický pes? (napr.: 5)

Správy

Viete, ako dosiahnuť work-life balance? Alebo v práci ste úspešnejší, keď na ňu nonstop nemyslíte

Nechať myšlienky za dverami kancelárie po odbití pracovnej doby je dnes čoraz náročnejšie. Tlak spoločnosti, ale aj jednotlivcov nás vedie...

15.apr.2024


Ako ste nás našli?

Kroky & udalosti